Jongste jeugd

Junioren

Senioren

13147737_1009200639160197_1784907665118816965_o.jpg veldzijde (klein).jpg voorkant site 2.png voorkant site.png voorzijde (klein).jpg

Commissie Sportiviteit en Respect Gedragsregels

Gedragsregels MHC-Ede


Als een van de hulpmiddelen om bovenstaand doel te bereiken hebben we gedragsregels geformuleerd. Naast algemene regels zijn er ook regels die meer van toepassing zijn voor een deel van de mensen die bij hockey betrokken zijn: spelers, coaches en trainers, ouders en verzorgers, toeschouwers, scheidsrechters en bestuurders. Voor ouders gelden andere regels dan voor jeugdleden. Elke groep heeft dus naast de algemene regels ook meer specifieke regels. Naast de regels op en nabij het veld tijdens training en wedstrijden hebben we ook een aantal algemene regels geformuleerd. Door al deze regels na te leven voorkom je dat je erop aangesproken wordt en blijft hockey leuk. 

Algemeen

 1. We helpen elkaar
 2. We vertrouwen elkaar
 3. We zijn altijd positief tegen elkaar
 4. Iedereen hoort erbij
 5. Hockey is een teamsport, dat doe je met elkaar


(Jeugd) Spelers

 1. Shake hands voorafgaande aan de wedstrijd
 2. Shake hands na afloop wedstrijd
 3. Gezamenlijk een consumptie drinken na afloop wedstrijd
 4. Speel volgens de regels, speel en train zo goed mogelijk en met respect voor jezelf en anderen.
 5. Eerlijk en met plezier spelen is belangrijker dan winnen.
 6. Gedraag je volgens de regels van de KNHB. Niet alleen de spelregels maar ook andere regels, zoals wie spreekt scheidsrechter aan en wie niet.
 7. Accepteer de beslissingen van scheidsrechters, ook al vind je dat zij geen gelijk hebben. Als je het oneens bent met een beslissing wil dat niet direct zeggen dat iemand ongeschikt is voor zijn/haar taak. Bespreek onenigheden na de wedstrijd met hen . 
 8. Beïnvloed de scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 9. Blijf bescheiden bij een overwinning, maar geniet er wel van
 10. Wens, als je verliest, de tegenstander geluk met het behaalde succes. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 11. Wees gastvrij en bied als thuisteam drinken aan in het clubhuis aan de gasten. Zorg dat dat klaarstaat voor  hen. Coach/manager/ouder of aanvoerder kan dit regelen.
 12. Onsportiviteit van een tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of om medespelers aan te moedigen onsportief te spelen.
 13. Wijs je medespelers zo nodig op onsportief of onplezierig gedrag.
 14. Bespreek wat je zelf (nog) beter kan doen, bijvoorbeeld met je trainer, de coach, je teamgenoten of je ouders.
 15. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kan trainen en wedstrijden spelen. Dit is niet vanzelfsprekend.
 16. Probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de trainingen en doe daar positief aan mee. Meld je af of laat je door je ouder/verzorger op tijd afmelden bij je trainer/trainster als je echt niet kan.


Ouders/verzorgers/toeschouwers

 1. Geef het goede voorbeeld, gedraag u op uw best en sportief. 
 2. Leer uw kind dat eerlijk en met plezier spelen belangrijker is dan winnen. Zonder verliezer is er geen winnaar!
 3. Help uw kind door te bespreken wat goed ging en wat beter kan. Door te oefenen gaat het de volgende keer ook beter.
 4. Maak uw kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 5. Kinderen leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 6. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Bij de jongste jeugd stemt een goede spelleiders de regels af op de spelers.
 7. Steun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik te voorkomen en spreek medetoeschouwers hier ook op aan, om zo samen misbruik te voorkomen
 8. Zonder vrijwilligers geen sport. Erken en waardeer de inzet van alle mensen die het sporten van uw kind mogelijke maken en accepteer beslissingen van de bestuursleden.
 9. Wees betrokken bij de sportieve prestaties van uw kind. Laat zien dat u trots bent, ook al heeft uw kind naar uw mening niet zo goed gepresteerd als normaal. Geef zelfvertrouwen.

12. Neem verzoeken van coach omtrent aanwezigheidstijd, rijbeurten en gang van zaken

     wanneer iemand niet kan ook over, evenals verzoeken omtrent tenue keuze. 

13. Accepteer de beslissingen van scheidsrechters. Trek nooit hun integriteit in twijfel.

14. Toon respect voor de tegenstanders. Grove taal draagt niet bij aan het plezier van de spelers, net zo min als het beledigen van spelers, coaches of scheidsrechters. Help mee hockey leuk te houden. Keur elk gebruik van (verbaal) geweld af. 

15. Stimuleer spelers om zich aan de regels te houden.

16. Applaudisseer voor goed spel van zowel uw eigen team als dat van de tegenstanders.

17. Blijf buiten de omheining.


Coaches en Trainers

 1. Geef het goede voorbeeld.
 2. Ken de spelregels en onze gedragsregels. De spelregels wijzigen regelmatig!
 3. Eerlijk en met plezier spelen is belangrijker dan winnen.
 4. Schreeuw niet en maak spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 5. Accepteer alle beslissingen van scheidsrechters ook al vind je dat de beslissing niet juist is. Bespreek dat na de wedstrijd. Beïnvloed de scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 6. Blijf bescheiden bij een overwinning.
 7. Wens, als je verliest, de tegenstander geluk met het behaalde succes.
 8. Onsportiviteit van een tegenstander is nooit een reden om spelers aan te moedigen onsportief te spelen.
 9. Wijs je spelers zo nodig op onsportief of onplezierig gedrag.
 10. Wees redelijk in de eisen ten aanzien van tijd, energie en enthousiasme die je aan spelers stelt. 
 11. Blijf zoveel mogelijk bij de dug-out 
 12. Bespreek de belangrijkste regels regelmatig, inclusief de regels die niet direct met het spel te maken hebben, zoals wie spreekt de scheidsrechter aan tijdens de wedstrijd (aanvoerder is verantwoordelijk voor gedrag van de coach tijdens de wedstrijd).


Scheidsrechters

 1. Ken de regels. Ze wijzigen regelmatig!
 2. Regels voor F, E, 8D en elftal wedstrijden verschillen.
 3. Hoe je fluit, bepaal je op basis van
  - het niveau van de spelers;
  - de omstandigheden;
  - het belang van de wedstrijd.
 4. Weet wie je fluit. Kinderen van 6 jaar zitten in een heel andere fase van ontwikkeling dan jongeren van 16 of volwassenen.
 5. Begeleid als het kan, leid als het moet.
 6. Spelplezier en (te) veel onderbrekingen gaan niet samen.
 7. Je hebt een voorbeeldfunctie. Gedraag je sportief, in en buiten het veld.
 8. Geef waar mogelijk een compliment voor goed spel.
 9. Wees objectief en beleefd bij het constateren van fouten maar wel beslist.
 10. Bestraf onsportief gedrag zodat het niet loont.
 11. Inzet gevraagd! Als je er toch bent, kan je net zo goed je best doen. In de hoofdklasse lopen scheidsrechters zo’n 9 km per wedstrijd!
 12. Voor de Jongste Jeugd, tot en met 8D, geldt dat meedoen en leren hockeyen veel belangrijker is dan winnen. Als een partij veel sterker is, fluit je voor hen strenger en voer je zonodig aanvullende regels in.

 

Algemene regels voor aspecten anders dan rondom de wedstrijd/training

Auto, fiets en scooter: MHC-Ede heeft ruime auto en fiets parkeergelegenheid. Maak daar ordelijk gebruik van; de auto's op de parkeerplaatsen, de fietsen en de scooters op de daarvoor bestemde plaatsen. Brandweer en ambulance moeten te allen tijden vrije doorgang hebben. Rij rustig op de parkeerplaats en zorg dat de weg vrij is om anderen door te laten. Parkeren is geheel voor eigen risico.

Velden: het betreden of verlaten van de velden kan alleen door gebruik te maken van de daarvoor bestemde toegangen. Er mogen zich geen noppen onder schoeisel op het veld bevinden. Er mag niet over de hekken geklommen worden. Velden zijn bestemd voor hockey tenzij het bestuur in bijzondere gevallen toestemming voor ander gebruik gegeven heeft. Het is verboden te klimmen in of zich te bevinden op de vaste en tijdelijke TV- of videotorens.

Opruimen: houd met elkaar het complex netjes. Neem alle eigen spullen mee als je het veld verlaat. Laat geen spullen of afval slingeren. Gooi afval in de prullenbakken. Blikjes en flesjes zijn verboden op het kunstgras. 

Honden: houd je hond aan de lijn. Honden mogen niet op de velden.

Buiten het complex: gedraag je ook als een sportief lid op, en op weg naar, de terreinen van tegenstanders. Neem hun regels en die van ons bij een wedstrijd, in acht.

Alcohol: er wordt geen alcohol geschonken aan jeugd jonger dan zestien jaar. Op zaterdag wordt er geen alcohol geschonken voor 16.00 uur. Lege flessen, glazen en kratten, enz. dienen te worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis. Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd.

Feesten en andere evenementen: willen we graag leuk en gezellig houden. Probeer zoveel mogelijk bij te dragen aan de goede sfeer. Voel je verantwoordelijk voor introducees. Volg de aanwijzingen van de mensen van de organisatie.

Roken: roken is niet toegestaan in het gehele clubhuis, op de velden en in de dug-outs.

Maatregelen: het Bestuur, dan wel de Tuchtcommissie, is bevoegd passende maatregelen te nemen bij overtreding van de huisregels, ongeacht of ook door andere instanties, uit welke hoofde dan ook, maatregelen kunnen worden opgelegd. 

 

Voorbeelden van maatregelen zijn verwijdering van het complex, boetes, onbetaalde inzet voor werkzaamheden bij MHC-Ede gedurende bepaalde periode, schorsing van één of meer lidmaatschapsrechten of opzegging van het lidmaatschap. Boetes die door de KNHB aan MHC-Ede, een team, een speler, coach of manager worden opgelegd zullen worden doorbelast aan de betreffende(n).