Jongste jeugd

Junioren

Senioren

Caroussel D1kampioen_1920.jpg Caroussel_2_jeugd.jpg Kampioen_H1_1920.jpg Reserve_Heren1_4_header_1920_hoogte.jpg Reserve_Jeugd_2022_1920.jpg veldzijde (klein).jpg voorzijde (klein).jpg

Junioren Algemeen

Hockeyen op MHC Ede is vooral plezier en sportiviteit. Plezier met je team, tijdens de wedstrijden, op de training en buiten het veld. Iedereen moet op zijn niveau met plezier kunnen hockeyen. Voor de een betekent dat topsport, voor de ander is dat maximaal presteren en voor weer een ander gaat het vooral om de gezelligheid.

De jeugd vormt het grootste deel van het ledenbestand. Daarom vraagt deze groep ook veel aandacht. Niet alleen getalsmatig, maar ook omdat het zwaartepunt van onze hockey-opleiding ligt op het onder de knie krijgen van de techniek, tactiek, spelopvatting van MHC Ede en spelregels. De jaarlijkse aanwas van nieuwe jeugdleden is groot. 

De gewenste invulling van alle functies (leiding, training, coaching, arbitrage) vormt dan ook elk seizoen weer een grote uitdaging. In toenemende mate wordt voor de training en coaching een beroep gedaan op geschoolde krachten. Gezien de beschikbare financiële middelen, valt slechts gedeeltelijk in deze behoefte te voorzien, zodat vrijwilligerswerk van ouders, oudere jeugd en senioren onmisbaar blijft. 


De categorieën A t/m jongste jeugd (D8-E6 en E-8tallen) hebben elk lijncoördinatoren, zowel bij de jongens, als bij de meisjes. De lijncoördinatoren van elke leeftijdscategorie hebben voornamelijk een organisatorische taak.


Filosofie

De filosofie van MHC Ede is dat hoe vaardiger de jeugd is, hoe groter het plezier is in het spel. Opzet van de jeugdopleiding is dan ook om elk jeugdlid, gegeven zijn of haar mogelijkheden, zo goed mogelijk te leren hockeyen. 

Grondgedachte is dat het goed hanteren van bal en stick en inzicht krijgen in de grote lijnen van het spel- kortom het verkrijgen van de basisvaardigheden- in een zo vroeg mogelijk stadium moet worden aangeleerd. 

Aan de ene kant is het sociale aspect van de sport belangrijk en zal er altijd een grote groep zijn die hockey voornamelijk ziet als pure recreatie. Aan de andere kant wil MHC Ede tophockey spelen.Trainen 

Elk team heeft profijt van een hoge trainingsopkomst. Hockey is een sport, die veel oefening verlangt. Een feestje of huiswerk is geen reden om een training over te slaan en als een speler echt niet kan, zorg dan voor afmelding bij trainer of coach.


De 1e klap is een daalder waard. Een team kan een heel seizoen voordeel hebben van de trainingen voorafgaand aan de competitie. Het is fijn als dit in de vakantieplannen meegenomen kan worden en bij de hoogste team neemt het verplichtend karakter hiervan toe.

Goed om te weten dat train(st)ers veelal vrijwilligers zijn. Erken zo nu en dan hun inzet en een kleine attentie aan de train(st)ers tijdens of aan het eind van het seizoen is niet verplicht, maar wordt zeker gewaardeerd. Biedt jonge zaaltrainers aan mee te rijden naar de sporthal.


Wedstrijden

Hockeyen doe je als team. Deelname aan wedstrijden is uitgezonderd ziekte en blessures vanzelfsprekend. Het is raadzaam de wedstrijddata en -tijden in de agenda te zetten.


Van ouders met auto en rijbewijs wordt verwacht dat ze bij toerbeurt spelers naar uitwedstrijden brengen.

Vanuit sociaal oogpunt is het belangrijk het team na de wedstrijd nog even de gelegenheid te geven om samen - liefst met de tegenstander - in het clubhuis iets te drinken en op adem te komen.

Het actuele wedstrijdschema en ander nieuws en informatie kunt u altijd vinden op de site of op de MHC Ede app.


Ouder als supporter

Positieve betrokkenheid van ouders wordt graag gezien. Meeste teams stellen het op prijs als ook ouders langs de lijn bij zowel thuis- als uitwedstrijden aanmoedigen. Overbodig te zeggen dat de coach en niet de ouders coachen en dat supporters zich positief uiten naar spelers én scheidsrechters. Mocht dit onverhoopt eens niet gebeuren dan wordt vanuit sportiviteit & respect verwacht dat ouders elkaar onderling of bezoekend publiek aanspreken.

 

Ook buiten de competitie vinden teams het leuk als er af en toe wat door de ouders voor ze georganiseerd wordt, denk bijv. aan Sinterklaas of een ouder/kind-wedstrijd.