Jongste jeugd

Junioren

Senioren

Caroussel D1kampioen_1920.jpg Caroussel_2_jeugd.jpg Kampioen_H1_1920.jpg Reserve_Heren1_4_header_1920_hoogte.jpg Reserve_Jeugd_2022_1920.jpg veldzijde (klein).jpg voorzijde (klein).jpg

Arbitrage Beleid

Beleid

Scheidsrechters zorgen ervoor dat wedstrijden op een sportieve manier en volgens de spelregels verlopen, zodat spelers optimaal kunnen genieten van het hockeyspelletje.


Als je goed gefloten wordt, geeft dat meer spelplezier. 

Dit geldt voor alle niveaus, voor alle leeftijden. 


De laatste jaren lijkt het fluiten echter steeds vaker een bijzaak te zijn voor veel hockeyers: hard klagen als het niet goed is, maar er zelf wat aan doen is niet aan de orde. 

Om de spelregelkennis en de arbitrage onder de aandacht van de spelers te brengen, heeft de KNHB een arbitrageplan opgesteld. Alle verenigingen worden geacht dit plan in te voeren.

 

In het kort komt het arbitrageplan op het volgende neer:

In de jeugd worden de regels geleidelijk en gestructureerd aangeleerd. Uiteindelijk halen alle jeugdleden voordat ze naar de senioren gaan hun scheidsrechterskaart.

Iedereen moet zijn of haar hockeybewijsbehalen, vergelijkbaar met de huidige scheidsrechterskaart. Mensen die beginnen met hockey krijgen ruim de tijd om hun scheidsrechterskaart te halen.

De vereniging organiseert begeleiding voor de scheidsrechters en houdt het niveau van alle scheidsrechters in de gaten. Iedereen die een scheidsrechterskaart heeft gehaald, en iedereen die onzeker is bij het fluiten, kan begeleiding krijgen. Ervaren scheidsrechters wordt gevraagd om nieuwe en onervaren scheidsrechters te begeleiden.

De scheidsrechterscommissie zorgt ervoor dat het niveau van de scheidsrechters en de te fluiten wedstrijden op elkaar zijn aangepast. Aan het begin van ieder seizoen organiseert de scheidsrechterscommissie desgewenst een avond om de wijzigingen in de spelregels toe te lichten.

 

Hockey en arbitrage gaan hand in hand

Zonder scheidsrechters kunnen er geen wedstrijden worden gespeeld. De hockeysport wordt steeds professioneler en er worden steeds hogere eisen gesteld. Om de hockeysport op een hoger niveau te brengen is spelregelkennis en goede arbitrage een must. Hockey en arbitrage gaan immers hand in hand. Binnen MHC Ede zijn we voortdurend bezig met het ontwikkelen van beleid en het verbeteren daarvan, de uiteindelijke doelstelling is dat iedereen lol houdt in het spelletje. 

 

Ook in het seizoen 2015-2016 gaan er een aantal nieuwe scheidsrechterscursussen van start. 

Aangezien ook hockeyclub MHC Ede niet zonder scheidsrechters kan is het beleid binnen de club dat alle A- en B-jeugdleden en de senioren een scheidsrechterskaart hebben. We verwachten dat ieder lid vanaf B leeftijd met een scheidsrechterskaart ongeveer 8 wedstrijden per seizoen zal fluiten. Zonder scheidsrechters kunnen we uiteindelijk niet hockeyen. Het is voor MHC Ede dus van belang dat wij voldoende bevoegde scheidsrechters hebben, zodat alle wedstrijden op een goede manier geleid kunnen worden. Hoe meer scheidsrechters we als club hebben, des te minder ieder lid hoeft te fluiten. Ook ouders van hockeyende jeugd en seniorleden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze cursussen voor scheidsrechters.

 

Consequenties niet in bezit zijn van een scheidsrechterskaart

We verwachten van alle competitiespelende leden vanaf B-leeftijd (2e jaars) en ouder dat ze in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart (nieuwe leden hebben zes maanden de tijd om een scheidsrechterskaart te behalen). Een speler die niet in bezit is van een scheidsrechterskaart is in principe niet gerechtigd om wedstrijden te spelen. Het is mogelijk dat een speler een, al dan niet tijdelijke, vrijstelling krijgt (vanwege bijvoorbeeld leerproblemen of instroom na het 15e jaar). De vrijstelling wordt schriftelijk aan de speler gegeven door het bestuur op voordracht van de scheidsrechterscommissie. Indien, naar het oordeel van de scheidsrechterscommissie, sprake is van verzuim, wordt het bestuur geïnformeerd. Het bestuur kan na het horen van het betreffende lid een tijdelijk speelverbod opleggen totdat de speler in het bezit is van een scheidsrechterskaart.

 

 

Indeling scheidsrechters en consequenties van niet verschijnen bij wedstrijd

Let op: schorsing én boete bij niet opdagen scheidsrechters

 

 

Het beleid met betrekking tot 'no-shows' bij scheidsrechter beurten is aangescherpt. Als een scheidsrechter niet komt opdagen voor zijn beurt dupeert hij daarmee vele spelers én de vereniging.

Zwaarwegende uitzonderingen daargelaten, zal MHC Ede de scheidsrechters die verzaken daarom snel indelen voor een eigen

wedstrijd. Bovendien wordt een vergoeding verschuldigd van 20 Euro, die dient om een vervangende scheidsrechter een vergoeding te bieden.

 

Om problemen te voorkomen kan een scheidsrechter aan het begin

van het seizoen  (vóór 1 augustus) aangeven dat hij een voorkeur heeft

voor bepaalde dagdelen om ingedeeld te worden. Tevens kan hij

maximaal 3 data opgeven dat hij niet beschikbaar is.

Inmiddels heeft iedere scheidsrechter een enquête per mail ontvangen… graag invullen en opsturen voor 1 augustus!

 

Als een scheidsrechter desondanks toch verhinderd is voor zijn

ingedeelde wedstrijd dient hij zelf voor vervanging te zorgen.

Op de website staan in het besloten gedeelte alle scheidsrechters

vermeld die hij eventueel kan vragen om te ruilen.

Daarnaast is er een scheidsrechterspool. Dit is een lijst met mensen die graag (vaak tegen betaling) een fluitbeurt van je over willen nemen.

Meer informatie hierover is terug te vinden op de website of op Facebook

 

Let op, mededelingen over ingedeelde wedstrijden gaan allemaal via de

e-mail. De leden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun e-mailadres correct in ons systeem staat. Dat kan je zelf: log in met lidnummer en wachtwoord (indien niet in je bezit: mail aan [email protected]),

klik op "Mijn info" in de balk rechtsboven, vervolgens op "instellingen"

in de linkerkolom en pas je informatie aan.

 

Vergeet niet op "wijzigen adres 1" te drukken!