Jongste jeugd

Junioren

Senioren

Caroussel D1kampioen_1920.jpg Caroussel_2_jeugd.jpg Kampioen_H1_1920.jpg Reserve_Heren1_4_header_1920_hoogte.jpg Reserve_Jeugd_2022_1920.jpg veldzijde (klein).jpg voorzijde (klein).jpg

Arbitrage Boetes en Kaarten

Boetes en Kaarten


Gele of rode kaart ontvangen 

Kaarten direct na de wedstrijd als volgt melden bij de tuchtcommissie van MHC Ede:

Een gele of rode kaart krijgt voor een jeugdspeler wordt gemeld door de coach van het betreffende team, senioren melden de kaart zelf.


 

Gele Kaart

Stuur op de wedstrijddag een email naar: [email protected].

Vermeld duidelijk de reden van de kaart, de soort kaart (verbaal of fysiek) en het tijdstip.

Kaarten voor jeugdspelers dienen te worden gemeld door de coach en/of teambegeleider.

 

Rode Kaart

Neem direct telefonisch contact op met Ellen Okkersen of Bart Waterbolk.  

Kaarten voor jeugdspelers dienen te worden gemeld door de coach en/of teambegeleider van het betreffende team.

 


 

Registratie kaarten

 

De gele kaarten op het veld en in de zaal worden niet bij elkaar opgeteld en schorsingen worden in de competitie uitgezeten waar deze behaald zijn. 

 

  • De telling van de gele kaarten (tijdelijke verwijderingen) loopt per seizoen. (TR 4.9)
  • Gele kaarten voor een coach worden afzonderlijk geteld, tenzij de coach tevens speler is van het betrokken team.
  • Wanneer een aanvoerder een gele kaart ontvangt voor wangedrag van zijn team, zal deze kaart niet op het conto van de aanvoerder komen te staan, mits dit duidelijk door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier is genoteerd. De spelstraf volstaat. (TR 4.1 b)
  • Het speelverbod geldt tot en met de dag dat de schorsing is uitgezeten. (TR 5.3)
  • Wanneer een speler voor meerdere teams uitkomt (b.v. jongens A1 en Heren 1), dient het speelverbod ten uitvoer te worden gelegd bij het team waarin hij de meeste gele kaarten heeft gekregen. Bij een gelijk aantal gele kaarten per team kan de competitieleider van de ?xml:namespace prefix = st1 / KNHB nadere aanwijzingen geven. (TR 5.4)
  • Alle speelverboden als gevolg van gele kaarten dienen door de vereniging ten uitvoer te worden gelegd in de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd(en). (TR 4.4c & 4.4 d)
  • Speelverboden die niet meer in hetzelfde seizoen ten uitvoer kunnen worden gelegd, dienen in de eerste door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd(en) van het volgende seizoen ten uitvoer te worden gelegd. (TR 4.10)
  • Tegen een speelverbod ten gevolge van gele kaarten is geen beroep mogelijk. (TR 4.8)
  • Bij een speelverbod zal er een bijdrage in de administratiekosten (€ 7,50 bij een junioren wedstrijd en € 12,50 bij een senioren wedstrijd) worden berekend.

 

1e gele kaart 

Geen consequenties

2e gele kaart 

Geen consequenties; kennisgeving aan de vereniging

3e gele kaart

Speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de administratiekosten

4e gele kaart  

Geen consequenties; kennisgeving aan vereniging

5e gele kaart en volgende gele kaarten

Speelverbod voor de eerstvolgende 2 door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijden; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de administratiekosten.

 

Let op: alle behaalde kaarten worden door de KNHB geregistreerd.


 

2x geel is rood?

In principe is twee keer groen geel en twee keer geel rood. Er kunnen zich echter situaties voordoen dat deze verzwaring te zwaar is, daarom is een tweede kaart van gelijke kleur binnen de regels mogelijk. De scheidsrechter bepaalt en noteert dus op het wedstrijdformulier of de 2e gele kaart leidt tot een rode kaart, die als 1 x geel en 1 x rood worden geregistreerd of dat het een tweede gele kaart betreft, die ook als zodanig wordt geregistreerd. Als iemand al geel heeft voor een bepaald soort overtreding en hij herhaalt deze overtreding, dan krijgt hij rood. Op het wedstrijdformulier komt een gele kaart te staan én een rode kaart (beide kaarten worden geregistreerd). Als iemand al geel heeft voor niet-fysiek en hij krijgt daarna geel voor fysiek, dan is de tweede gele kaart voor de resterende speelduur. Op het wedstrijdformulier worden twee gele kaarten genoteerd (beide kaarten worden geregistreerd).

 

Tuchtprocedure bij een definitieve verwijdering
Een definitieve verwijdering levert altijd een zaak bij de Tuchtcommissie op, tenzij het gaat om een verbale rode kaart bij de senioren waar geen mondelinge behandeling voor is aangevraagd (zie hieronder). Er volgt daarom geen apart bericht aan de betrokken speler over het aanhangig maken van een zaak. De vereniging ontvangt schriftelijk bericht met het verzoek de speler te informeren.

 

Voor junioren geldt
Wanneer een jeugdspeler een rode kaart ontvangt voor een fysieke of een verbale overtreding, dient de vereniging er voor te zorgen, dat het Meldingsformulier Wangedrag Junioren voor 12.00 uur op de tweede maandag na de dag waarop de betrokken wedstrijd is gespeeld op het bondsbureau ontvangen is. Dit formulier geldt als verklaring van de vereniging. Een door de jeugdspeler zelf geschreven verhaal (verklaring), stelt de Tuchtcommissie erg op prijs.

Voor senioren geldt:

Fysieke overtreding

Wanneer het een rode kaart betreft die is gegeven voor een fysieke overtreding, is een schriftelijke verklaring door vereniging en speler verplicht. Deze moet vóór 12 uur op de tweede maandag na de dag waarop de betrokken wedstrijd is gespeeld op het bondsbureau binnen zijn. Eenzelfde verplichting bestaat, wanneer de Tuchtcommissie de zaak aanhoudt (dus nog geen uitspraak doet) en aan de speler en/of de vereniging een nadere schriftelijke verklaring vraagt. Op basis van de ontvangen gegevens bepaalt de Tuchtcommissie de straf, waarbij zij kan bepalen dat (een deel van) de opgelegde straf met onmiddellijke ingang ten uitvoer dient te worden gelegd.

 

Verbale overtreding
Als een vereniging of een speler in geval van een verbale overtreding behoefte heeft aan het geven van een nadere schriftelijke toelichting, kunnen zij die altijd aan het bondsbureau zenden. Deze toelichting moet op de donderdag volgend op de wedstrijddag vóór 12.00 uur op het bondsbureau binnen zijn. Een verbale rode kaart zonder toelichting wordt automatisch afgehandeld. De standaardstraf (thans één, en wel de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven wedstrijd) wordt opgelegd. Beroep is niet mogelijk. De Tuchtcommissie is bevoegd een hogere straf op te leggen, indien er sprake is van bijkomende omstandigheden van zodanig ernstige aard, dat zij oplegging van een hogere straf gerechtvaardigd acht.