Jongste jeugd

Junioren

Senioren

Caroussel D1kampioen_1920.jpg Caroussel_2_jeugd.jpg Kampioen_H1_1920.jpg Reserve_Heren1_4_header_1920_hoogte.jpg Reserve_Jeugd_2022_1920.jpg veldzijde (klein).jpg voorzijde (klein).jpg

club Lidmaatschap

Hockey, iets voor jou?


Denk je erover om te gaan hockeyen, of om je kind op te geven voor hockey? Lees hier waarom hockey zo leuk is en waarom hockey bij MHC Ede nog leuker is.


Populair

Hockey heeft de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt. Het is de snelst groeiende sport in Nederland. Het is een populaire, moderne teamsport voor alle niveaus en leeftijden, van Funkey voor vierjarigen, veteranen hockey tot tophockey.


Sportief en verbonden

MHC Ede heeft een modern complex met drie kunstgrasvelden, 2 watervelden en 1 semi-waterveld van een zeer professionele kwaliteit. De club wil een omgeving creëren waarin iedereen op zijn eigen niveau, op een prettige en verantwoorde manier, kan sporten. Hierbij zoeken we een goede balans tussen topsport en breedtesport. Bij MHC Ede vinden we het belangrijk dat leden actief betrokken zijn bij de club en zich verbonden voelen.


Starten bij MHC Ede

MHC Ede kan ook jou goed begeleiden bij je eerste stappen in de hockeysport. Door het bieden van goede trainingen en een betrokken teambegeleiding. Als je start met hockey, word je op basis van je leeftijd ingedeeld in een team. Kan je al goed hockeyen? Dan kan MHC Ede je juist verder helpen bij de overstap naar een hoger niveau.


Kom ook eens kijken!

Ben je enthousiast geworden, kom dan gerust een keer kijken bij MHC Ede! Of train een paar keer mee om te kijken of hockey iets voor jou is.


CLUB LIDMAATSCHAP


1. Lid worden

2. Wijzigen gegevens

3. Contributie

4. Opzeggen lidmaatschap


1. Lid worden

Lid worden kan door het DIGITALE INSCHRIJFFORMULIER volledig in te vullen.


1.1 inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt voor junioren en senioren € 50,00. Voor nieuwe jongste jeugdleden is een inschrijfgeld van € 25,00 per lid. Dit is een eenmalig bedrag per lid. Hiervan is een deel bestemd voor inschrijfgeld voor de KNHB.


2. Wijziging Gegevens

Geef wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door, voor de club en alle snelle communicatiemiddelen die wij inmiddels tot onze beschikking hebben, is het van levensbelang dat de administratie zo up-to-date mogelijk is. Verhuizingen, maar zeker ook wijzigingen in e-mailadressen of telefoonnummers worden verwerkt in ons centrale ledenadministratiesysteem LISA waaruit bijvoorbeeld weer de MHC Ede App wordt gevoed.

Stuur een mail aan: [email protected]


3. Contributie

Contributienota’s worden half september per e-mail verstuurd.

Indien je per bank betaald zien wij jouw betaling graag binnen 14 dagen tegemoet. Het is niet mogelijk om bij betaling per bank gespreid te betalen. Daarnaast heeft het Bestuur besloten om betaling per bank niet langer te faciliteren voor nieuwe leden of leden die op dit moment al per incasso betalen.

Je kunt bij incasso kiezen voor eenmalige incasso of een gespreide incasso. Bij een gespreide incasso zal het verschuldigde bedrag in twee termijnen van je bankrekening worden afgeschreven. Dit zal zijn in de maandenseptember en februari.


Wij wijzen je erop dat jouw lidmaatschap bindend is. Teruggave van contributie (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk. De enige uitzondering hierop is een blessure opgelopen op het hockeyveld die je de rest van het seizoen langs de kant houdt.

Indien een nota naar jouw mening niet correct is, wordt je verzocht dit direct te melden via de ledenadministratie.

Indien van toepassing wordt de Top- en opleidingsteams bijdrage afgeschreven in de maand na vaststelling van de definitieve selecties.3.1 Betalingskorting

Bij betaling per automatische incasso geldt een korting van € 5,00 (als het volledige bedrag aan het begin van het jaar in één keer kan worden geïncasseerd).


Je kunt er ook voor kiezen om het bedrag zelf over te maken na ontvangst van de factuur. Je ontvangt dan géén korting.

Als er een contributie bedrag gestorneerd wordt, kan een lid geen aanspraak meer maken op de korting die van toepassing was.3.2 Incassokosten

Alle incassokosten zijn voor rekening van het lid. Incassokosten van de tweede en volgende aanmaning bedragen € 15,00.3.3 Contributie 2023 - 2024:
De contributie voor het seizoen 2023-2024 bedraagt:


Senioren € 384,00

Studenten € 213,00

Duo lidmaatschap € 268,00

Trockey/trainingslid € 246,00


O18/O16 € 352,00

O14/O12 € 333,00
O10/O9 € 313,00

O8 € 257,00

Hockeyschool € 184,00

Funkey € 184,00

G-Hockey € 85,00


Toplijn bijdrage € 123,00

Derde trainingsmoment jeugd € 85,00

Niet spelend lid € 100,00


Zaalhockey € 111,00

Zaalhockey E6 € 45,00

Zaalhockey E8 € 85,00

Zaalhockey Hockeyschool/Funkey € 35,00


Studentenregeling

Studenten (senior) moeten ingeschreven staan bij een Nederlandse (onderwijs) instelling voor hoger of universitair onderwijs of een MBO opleiding volgen.

Om in aanmerking te komen voor het studentenlidmaatschap dient voor 1 oktober van ieder jaar een kopie van het inschrijvingsbewijs (met daarop duidelijk leesbaar naam van de student en lopend studiejaar) gemaild te worden naar: [email protected]

De studentenregeling geldt niet voor AIO’s e.d. 

Een student hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

Studenten kunnen hun lidmaatschap in 10 termijnen betalen.


Bedrag per seizoen:

Studentenleden (spelend) € 213,00

Studenten trainingslid (eerste seizoen) € 150,00

Studenten trainingslid (volgende seizoenen) € 184,00

Wanneer een student in een eerste lijn team speelt is de toplijn bijdrage wel verschuldigd.


Duo-lidmaatschap
Een duo-lid speelt samen met een ander duo-lid als één volwaardig lid binnen hetzelfde competitieteam. Je deelt dus samen één plek binnen het team, traint gewoon elke training mee maar speelt de helft van de wedstrijden.


Voorwaarden Duo-lidmaatschap:
1. Alleen spelers vanaf een senioren breedteteam komen in aanmerking voor een duo-Lidmaatschap.
2. Het team waarin de duo-leden spelen moet uit minimaal 12 ‘full time’ spelers bestaan.
3. Een team mag uit maximaal 4 duo-spelers (dus 2 duo’s) bestaan.
4. Beide duo-leden worden net als hun andere teamgenoten ingezet voor fluitbeurten.
5. Slechts één van beide spelers/speelsters mag per wedstrijd met het betreffende team meespelen.

Tenue

Het clubtenue bestaat uit een blauw/grijs shirt met een zwarte broek of rokje en blauwe kousen. MHC Ede voert een eigen kledinglijn: de kleding wordt via de club geleased. Voor alle leden die wedstrijden spelen (vanaf F jeugd t/m senioren) is het dragen van dit tenue verplicht. Voor de hockeyscholieren en trockeyers/trainingsleden is het facultatief.
De kosten bedragen € 32,00 per jaar en worden met de contributie geïnd.

Ter voorkoming van blessures wordt verplicht gesteld om een gebitsbeschermer 
en scheenbeschermers te dragen.

Verhoging voor de toplijn

Tijdens de ALV van 29 mei 2012 hebben de leden van MHC Ede ingestemd met de invoering van de Toplijn-bijdrage. Als achterliggende redenen voor de invoering van deze extra bijdrage – of korting voor de breedte-lijnen – werd destijds aangegeven dat het niveau in de jeugdlijnen sterk is gestegen. Veel teams speelden Topklasse, Sub-top, IDC, ICC en zelfs Landelijk. Die situatie is niet veranderd.

Deze bijdrage wordt, samengevat, besteed aan de volgende activiteiten:

Intensivering van de training en begeleiding van de topteams.

Opleiding van spelers binnen de club die ook training gaan geven.

Voldoen aan de door de KNHB gestelde eisen aan het ontvangen van topteams.

Toelichting.

1.

Om de topteams teams goed te kunnen begeleiden moet de ontwikkeling van onze trainers gelijke tred blijven houden met de ontwikkelingen in het hockey en daardoor zijn we steeds vaker genoodzaakt een beroep te doen op trainers van buitenaf.

In verband met de beschikbare veldruimte en de ontwikkeling in het moderne hockey is gekozen om in te zetten op intensiever (en mogelijk zelfs korter) trainen.

Indien mogelijk zal er vaker met 2 – in plaats van met 1 trainer worden getraind.

2.

Het opleiden, ontwikkelen en begeleiden van onze "eigen” (jeugd)trainers eist een fors deel van de beschikbare gelden op. Uiteraard om ook in de toekomst de kwaliteit van het technisch kader te kunnen blijven borgen. Beroepstrainers, die wij ook voor de trainingscapaciteit nodig hebben, ontvangen een relatief hogere vergoeding.

3.

Last but not least betekent deelname aan de bovengenoemde competities voor de club extra kosten voor een extra uit-tenue (indien op voorschrift KNHB) en gastvrijheid. Een maaltijd na de wedstrijd is op dit niveau een voorschrift. Een deel van die kosten wordt door de vereniging gedragen. We benadrukken uitdrukkelijk dat deze teams geen extra of aanvullende vergoedingen krijgen. Wij voldoen uitsluitend aan de hierboven genoemde voorschriften.

De betrokkenheid van ouders maakt meestal het extraatje voor deze teams mogelijk – niet een bijdrage vanuit de vereniging.4. Opzegging Lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap* is uitsluitend mogelijk op basis van een schriftelijke afmelding bij voorkeur per e mail te versturen aan de ledenadministratie van MHC Ede ([email protected])


De opzegging moet uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan het seizoen waarin men geen lid meer wenst te zijn bij ons binnen zijn. Je ontvangt van ons een bevestiging van de opzegging; geen bevestiging betekent dat je nog niet opgezegd hebt. Iedere andere manier van opzegging wordt geacht niet te zijn gedaan.


Tijdens het seizoen opzeggen mag, maar de contributie moet wel voor een heel jaar betaald worden. In zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij ziekte, kun je tussentijds je lidmaatschap beëindigen.

Dit kan alleen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de secretaris van de vereniging.


* Wij stellen het bijzonder op prijs indien je met ons de reden(en) voor beëindiging zou willen delen. Met het oog op de toekomst kunnen wij hier wellicht iets van leren. Alvast dank, wij vinden het ontzettend jammer dat je ons gaat verlaten.