Jongste jeugd

Junioren

Senioren

Caroussel D1kampioen_1920.jpg Caroussel_2_jeugd.jpg Kampioen_H1_1920.jpg Reserve_Heren1_4_header_1920_hoogte.jpg Reserve_Jeugd_2022_1920.jpg veldzijde (klein).jpg voorzijde (klein).jpg

Commissie Sportiviteit en Respect Activiteiten

Activiteiten S&R

  1. Tijdens  bijeenkomsten voor de coaches aan het begin van het seizoen de rol en het belang van S&R toelichten. Voeg (jaarlijks aangepaste) gedragsregels toe aan coachmap. Wijs coaches erop om deze regels bij de team-introductiebijeenkomst onder de aandacht van hun teams en ouders te brengen, zowel mondeling als schriftelijk. En verwijs hierbij ook naar de website. Gedragsregels per jaar evalueren en eventueel aanpassen (Augustus).
  2. Uitnodiging op de website aan de leden om tips aan de S&R commissie te sturen. De geïmplementeerde ideeën voor het nieuwe jaar weergeven op de site.
  3. Helpen om S&R zoveel mogelijk te verweven met andere aspecten van de club.
  4. Helpen met implementeren van S&R in scheidsrechtercursussen voor ouders en jeugdleden.
  5. De commissie bepaalt per jaar 3 thema’s in overleg met het bestuur. De thema’s kunnen worden vormgegeven met apart daartoe aan te schaffen materiaal (posters, …). Hieronder kunnen ook vallen het organiseren van workshops. Onderhoud hiertoe ook contact met KNHB, en communiceer over dergelijke workshops onder een kopje "evenementen”.


Commissieleden S&R

Johan Blok, Erik van der Linden, Danielle Riemersma, Anneke Talhout