Jongste jeugd

Junioren

Senioren

13147737_1009200639160197_1784907665118816965_o.jpg veldzijde (klein).jpg voorkant site 2.png voorkant site.png voorzijde (klein).jpg

Samen werken aan een veilig sportklimaat

27-11-2017
Nieuwsafbeelding

Samen werken aan een veilig sportklimaat

Plezier beleven aan je sport. Genieten van gezelligheid op de club. Je veilig voelen op MHC Ede. Dat wensen we iedereen. Als vereniging onderschrijven we het beleid omtrent grensoverschrijdend gedrag al langer. Nu gaan we er ook daadwerkelijk invulling aan geven. Samen gaan we werken aan een veilig sportklimaat.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Sporten en grensoverschrijdend gedrag. Ze zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben. Maar helaas is dat niet waar. Ook binnen de sportwereld vinden incidenten plaats variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen, pesten, bedreigingen, discriminatie, mishandeling en belediging. Dit valt allemaal onder grensoverschrijdend gedrag. Gedrag dat we op MHC Ede niet tolereren.

Wat doet MHC Ede tegen grensoverschrijdend gedrag?

Wij nemen de veiligheid van onze leden serieus. We kunnen niet garanderen dat grensoverschrijdend gedrag nooit bij ons op de vereniging zal plaatsvinden, maar we kunnen wél ervoor zorgen dat de kans op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk wordt. Dat doen we op de volgende manier:

1.       Een twintigtal personen (waaronder trainers, coaches, lijncoördinatoren en bestuursleden) volgen op 30 november de training ‘Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag’. Deze training wordt gegeven door de Academie voor Sportkader. Deze training gaan we bij voldoende belangstelling begin 2018 herhalen.

2.       We gaan onze trainers, coaches en begeleiders (die geen lid zijn van MHC Ede) vragen om  de Verklaring Tuchtrecht van de KNHB te ondertekenen. Als lid van MHC Ede val je automatisch (via de KNHB) al onder dit tuchtrecht. Maar als MHC Ede verwachten wij ook dat niet-leden die verbonden zijn aan de club bepaalde gedragsregels hanteren.

3.       Om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te maken, vraagt het bestuur voor alle betaalde krachten en vrijwilligers die in aanraking komen met kinderen en/of mensen met een verstandelijke beperking een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de betreffende persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen onze vereniging. Deze VOG is gratis.

De betreffende betaalde krachten en vrijwilligers ontvangen binnenkort een e-mail van het bestuur met een uitleg over de procedure voor het aanvragen van de VOG.

Op MHC Ede hebben we al enkele jaren een Vertrouwenscontactpersoon: Els Daniels-Hansum. Bij haar kun je terecht met vragen over grensoverschrijdend gedrag, vermoedens van incidenten en vragen hierover, die tussen MHC Ede-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen MHC Ede-verband en de betrokkene(n). Het snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert. Herhaling kan zo ook voorkomen worden.


Onze Vertrouwenscontactpersoon is te bereiken via e-mail: [email protected]of telefonisch: 0318-420992.

 

5.      Tot slot wijzen wij iedereen op de gedragsregels van de KNHB ter preventie van seksuele intimidatie in de sport. Deze gedragsregels zijn bedoeld om je een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

Een veilig sportklimaat voor iedereen, dát is wat we willen. Als iedereen zich daar voor inzet zou dat heel mooi zijn. Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kun je terecht bij Alex Kiffen, [email protected]

Alex Kiffen,

Voorzitter MHC Ede