Jongste jeugd

Junioren

Senioren

Caroussel D1kampioen_1920.jpg Caroussel_2_jeugd.jpg Kampioen_H1_1920.jpg Reserve_Heren1_4_header_1920_hoogte.jpg Reserve_Jeugd_2022_1920.jpg veldzijde (klein).jpg voorzijde (klein).jpg

Vanavond Algemene Ledenvergadering

30-11-2022
Nieuwsafbeelding
Het bestuur nodigt je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) over het verenigingsjaar 2021-2022. De bijeenkomst is woensdag 30 november en start om 20:00 uur in het clubhuis. Wij doen dan verslag over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid (waaronder het technisch beleid) over de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. 

Daarnaast leggen wij de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voor en verzoeken wij de vergadering om aan het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Ook staat op de agenda de voordracht door het bestuur van Jochem Sanders als bestuurslid Werving & Behoud. En tenslotte wordt de Algemene Ledenvergadering gevraagd goedkeuring te verlenen aan het concept Verenigingsarbitragebeleidsplan 2022 - 2023 (zie bijlage). De voor de vergadering relevante stukken kunnen jullie vinden op het besloten gedeelte van de website onder het tabblad Club, Documenten, ALV.

Tot woensdag 30 november, vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar.